Cartref
Croeso i'n Clwb
Prisiau
Newyddion
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb

Gemau/canlyniadau

Gemau'r tymor yma
Adroddiadau
Gemau i ddod
Carfan tîm cyntaf
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
Siopa ar-lein gyda CPDB
TÔT wythnosol
Clwb 200
Dolenni
Cysylltwch â'r Clwb


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

GEMAU CYNGHRAIR A CHWPAN. Cadwch golwg ar y restr gemau am unryw newidiadau hwyr.

Mae Cymdeithas Cefnogwyr CPD Dinas Bangor yn aml yn trefnu bysiau i gemau yn y Canolbarth ac yn Ne Cymru. Am wybodaeth am drefniadau i'r dyfodol, cysyllter â Elwyn Owen o'r Gymdeithas ar 07929 368950.

Os am deithio'n annibynnol, gweler www.traveline-cymru.org.uk am y gwybodaeth mwyaf cynhwysfawr ar amserlenni a chynlluio'ch siwrnau.

Mawrth 15 Chwefror, CG 7.30 pm. Bydd CPD Llanfairpwll yn ymweld â Ffordd Farrar mewn gêm yng nghystadlaeuaeth Cwpan Arfordir Gogledd Cymru.

Sadwrn 19 Chwefror, CG 2.30 pm. Un o’r teithiau hiraf yn y Gynghrair wrth i ni deithio i Sir Benfro am gêm UGC yn erbyn Hwlffordd. Darllenwch mwy am dîm Yr Hwlffordd yma.

Sadwrn 26 Chwefror, CG 2.30 pm. Cwmbrân, o Dde-Orllewin Cymru yw'r ymwelwyr i Ffordd Farrar mewn gêm yn UGC.

 

 

 
© 2004 Bangor City F.C.