Cartref
Croeso i'n Clwb
Rheolau'r Stadiwm
Prisiau
Tocynnau Tymor
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Oriel lluniau
Rhaglen
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
TÔT wythnosol
Clwb 200
Dolenni
Cysylltwch â'r Clwb


 

Ymholiadau cyffredinol:
Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Y Stadiwm, Ffordd Farrar, Bangor LL57 1LJ. Ffôn (01248) 725745; ffacs (01248) 724182; e-bost
info@bangorcityfc.com.

Ymholiadau ar ddiwrnod gêm:
Ffôn (01248) 355852; Ffacs (01248) 355852

Ymholiadau gan y wasg:
Huw Pritchard, Ffôn symudol
 
07818 413949; e-bost info@bangorcityfc.com

 

Ymholiadau swyddogol (gan gyrff llywodraethol pêl-droed a chlybiau eraill, ymholiadau ynglŷn a chofrestru chwaraewyr ac i drefnu gemau):
Alun Griffiths, Ysgrifennydd, Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, d/o 1 Teras William, Llanfairpwll LL61 5JA. Ffon (01248) 712820; ffôn symudol 07769 746830; e-bost
info@bangorcityfc.com

Golygydd y rhaglen:
Huw Pritchard, Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Y Stadiwm, Ffordd Farrar, Bangor LL57 1LJ. Ffôn symudol 07813 741289; e-bost info@bangorcityfc.com

Noddi a hysbysebu:
Brian Lucas, d/o 12 Ffordd Tirionfa, Hen Golwyn, Bae Colwyn LL29 9HA. Ffôn (01492) 515002; e-bost
Brian.Lucas@btinternet.com

Siop y Clwb:
Robert Aucott, Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Y Stadiwm, Ffordd Farrar, Bangor LL57 1LJ. Ffôn: (01248) 355430; ffôn symudol 0778 7895463; e-bost
info@bangorcityfc.com

Cyfarwyddwr Academi Ieuenctid:
Mel Jones, Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, d/o 12 Lon y Deri, Eithinog, Bangor LL57 2LS. Ffôn (01248) 353397; ffôn symudol 07748 653917; e-bost
m-cross@btconnect.com

 

Swyddog cymunedol (ysgolion pêl droed i'r ieuenctid):

Lee Dixon, Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Y Stadiwm, Ffordd Farrar, Bangor LL57 1LJ. Ffôn: (01248) 811508

  
© 2004 Bangor City F.C.