Cartref
Club information
Newyddion
Hanes
First team
Adroddiadau
Fixtures
Ail dim
Academy
Community
Cym. Cefnogwyr
Programme
Club Shop
Dolenni
Cysylltwch gyda ni


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

Mae Cymdeithas Cefnogwyr CPD Dinas Bangor yn gorff sydd yn annibynnol o’r Clwb, ond hefyd gyda llais go iawn yn y ffordd mae’r Clwb yn cael ei rhedeg. Mae Gadeirydd Gymdeithas y Cefnogwyr yn awtomatig yn eistedd ar Fwrdd y Clwb Pêl-droed ac mae hwn yn golygu bod cyfnewid cyson o syniadau a newyddion rhwng y cefnogwyr a’r Clwb.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2004, ac y mae’n cynnal nifer o ddigwyddiadau sef nosweithiau casino, cystadleuaeth 7-pob-ochr, Cwpan i'r Hen Stejars, ras hwyaid a nifer o weithgareddau eraill gyda’r nod o gael cefnogwyr ynghyd gyda'i gilydd, codi arian i bob agwedd ‘r Clwb - ac o gael amser da!

Yn ogystal â helpu’r Clwb, mae aelodau o Gymdeithas y Cefnogwyr yn medru manteisio ar deithiau swyddogol i emau oddi cartref (cysylltwch â Elwyn Owen at 07929 368950 am fanylion), disgownt ar nwyddau’r Clwb, a disgownt ar docynnau tymor i gefnogwyr di-waith sydd yn aelodau o Gymdeithas y Cefnogwyr.

Cynhelir cyfarfodydd yn Gwesty’r Regency (dros ffordd i orsaf Bangor) ar y nos Iau cyntaf o bob mis. Gweler www.citizens-choice.co.uk am y newyddion diweddaraf a chofnodion y cyfarfodydd.

I ymaelodi, cwblhewch y ffurflen aelodaeth isod, a'i dychwelyd i'r Gymdeithas, neu am ychwaneg o fanlyion, e-bostiwch farrarend@dsl.pipex.com , neu ffoniwch Nigel ar 07944 694801.

WEFAN NEWYDD CYMDEITHAS Y CEFNOGWYR www.bcfcsa.com/news.php

 

Ffurflen Aeolodaeth

Hoffwn wenud gais am aelodaeth o Gymdeithas Cefnogwyr CPD Dinas Bangor

Ticiwch y blwch perthnasol an lefel aelodaeth:

 

Oedolyn                                                                                

£5.00

 

Myfyriwr, Pensiynwr neu Di-waith

£3.00

 

Dan 16 oed (gyda dyddiad geni)    

£1.00

 

Enw Llawn:  

Cyfeiriad 

Cod Post

Rhif ffon

Cyfeiriad e-bost

DYLID GWNEUD SIECIAU NEU ACHEBION POST YN DALIADWY I BCFCSA

Dychweler y ffurflen yma wedi ei cwblhau, a'ch taliad i -

Nigel Pickavance

Ysgrifennydd BCFCSA

30 Kingsley Avenue

Bangor,

Gwynedd.

LL57 1TA

AM GOPI O GYFRIFON 2004/5 TICIWCH YMA

 
© 2010 Bangor City F.C.