Cartref
Croeso i'n Clwb
Rheolau'r Stadiwm
Prisiau
Tocynnau Tymor
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Oriel lluniau
Rhaglen
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
TÔT wythnosol
Clwb 200
Dolenni
Cysylltwch â'r Clwb


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

Mae ymuno â Chlwb 200 Dinas Bangor am ddim ond £10.00 y mis yn ffordd effeithiol ac economaidd i helpu’r Clwb – a chewch gyfle rhagorol i ennill gwobr arian bob mis, sef dros £200.00 ar hyn o bryd.

Mae’r Clwb yn codi £800.00 y mis i Ddinas Bangor nawr, ac yn ddiweddar talodd am beli hyfforddi, cyflenwadau meddygol, sanau i’r chwaraewyr a threuliau teithio – yn wir, amrediad eang o eitemau bach ond hanfodol ar gyfer rhedeg y Clwb yn rhwydd.

Mae manylion am enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y wasg leol.

Gweler uchod Les Pegler o Glwb 200 y cefnogwyr yn cyflwyno rhodd i Lywydd Clwb Bangor Gwyn Pierce Owen.

Os hoffech chi ymuno â Chlwb 200 – cysylltwch â Brian Lucas ar 01492 515002, neu swyddfa’r Clwb yn y cyfeiriad arferol

 Les Pegler (chwith) o'r Clwb 200 yn cyflwyno siec i Gwyn Pierce Owen, Llywydd CPD Dinas Bangor. Llu

 
© 2004 Bangor City F.C.