Cartref
Croeso i'n Clwb
Prisiau
Newyddion
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
Siopa ar-lein gyda CPDB
TÔT wythnosol
Clwb 200
Dolenni
Cysylltwch â'r Clwb


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

RHESTR NWYDDAU 2004
(MAE'R PRISIAU MEWN CRONFACHAU YN CYFEIRIO AT Y DDISGOWNT Y CYNIGWYD I AELODAU CYMDEITHAS Y CEFNOGWYR. NODWCH EICH RHIF AELODAETH WRTH HAWLIO DIGOWNT, OS GWEL YN DDA)

Crysau tîm cyntaf - Glas Frenhinol (cartref), Coch "Varsity" (oddi cartref). Holl feintiau oedolion (bach, canolfaint, mawr, XL) £28 (£25)*

Crysau tîm cyntaf - Glas Frenhinol (cartref), Coch "Varsity" (oddi cartref). Holl feintiau plant (bach, canolfaint, mawr, XL)  £25 (£23)*

Crysau polo - Glas Frenhinol. Holl feintiau oedolion (bach, canolfaint, mawr, XL) £30 (£28)*

Crysau polo - Glas Frenhinol. Meintiau plant (bach, canolfaint, mawr) £27(£24)*

Crysau polo - Glas Frenhinol. Maint XL i blentyn £29 (£26)*

Siorts - gwyn. Holl feintiau oedolion (canolfaint, mawr a XL) £12 (£10)

Siorts - gwyn. Plant - meintiau canol a mawr £10 (£8)

Siorts - gwyn. Plant – maint XL £11 (£9)

Cit llawn (crys a siorts, ond heb sannau) i blentyn £33 (£30)*

Cit llawn (crys, siorts a sannau) i blentyn £36 (£33)*

Top gyda chwfl - (glas - amryw faint) £25 (£23)*

Top wlanog (ychydig iawn ar ôl) £25 (£23)*

Crysau chwys i blant - glas y llynges (meintiau 10/12/14) £18 (£16)*

Scarffiau £5 (£4)

Bathodyn enamel £3.50 (£3.00)

Llun o'r awayr o Ffordd Farrar, wedi ei fframio a mowntio - argraffiad cyfyng £20 (£18)

NEWYDD. Lluniau lliw llawn o'r cafan tîm cyntaf a chwaraewyr unigiol (maint A4) £1.00

ADRAN FARGEINION

Cit llawn - coch - meintiau plant yn cynnwys siorts £10 (£8)*
Cit llawn - glas - meintiau plant yn cynnwys siorts  £5 (£4)*
Crys tîm cyntaf i oedolion - coch - hen steil. maint bach yn unig £12 (£10)*
Crysau polo coch a glas (hen steil) - XL yn unig £12 (£10)*
Wats £15 (£13)*
Top tracwisg i blant £10 (£8)*
Siwmperi llwyd (oedolion) £20 (£18)*

PRINT MÂN:
Eitemau i gyd a bwrw eu fod ar gael.
*Post a phacio £3.00 yn ychwanegol ar eitemau mwy
Gadewch deg diwrnod am gyflenwad

Dowch i Siop y Clwb yn Y Stadiwm ar ddiwrnodau gemau, neu anfonwch eich archeb, eich taliad (sieciau i CPD Dinas Bangor) a'ch manylion cyswllt i:

CPD Dinas Bangor, Y Stadiwm, Ffordd Farrar, Bangor DU, LL57 1LJ.

Unryw cwestiynau? Galwch Robert ar (01248) 355430 neu ffôn symudol 0778 7895463 neu info@bangorcityfc.com

TALU DROS Y RHYNGRWYD: Gallwn bellach derbyn taliadau dros y rhyngrwyd trwy ddefnyddio'r sustem PayPal, sydd yn gyflym, cyfleus a diogel. Er mwyn gwneud taliad trwy gyfrwn PayPal, arwyddwch i mewn ar PayPal.com a chliciwch ar y fflag "Send Money", yn defnyddio'r cyfeiriad info@bangorcityfc.com fel cyfeiriad y derbynnydd. Unrhyw broblemau, neu gwestiynau? Anfonwch e-bost ini ar info@bangorcityfc.com.

AM GYFNOD PRAWF, NID YDYM AM GODI UNRYW TAL YCHWANEGOL AR GWSMERIAID SYDD YN DEWIS TALU TRWY PAYPAL.
FELLY, ARCHEBWCH EICH NWYDDAU CPD DINAS BANGOR YN AWR ER MWYN MANTEISIO AR Y CYFLE YMA. 

     
© 2004 Bangor City F.C.