Cartref
Croeso i'n Clwb
Prisiau

Newyddion

Gorffennaf 2004
Awst 2004
Medi 2004
Hydref 2004
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
TÔT wythnosol
Clwb 200
Dolenni
Buy.at/bangorcityfc
Cysylltwch â'r Clwb

 

WHITFIELD YN GADAEL: Mae'r gôl-geidwad Paul Whitfield wedi gadael y Clwb a symud i Airbus UK. Dymunai CPD Dinas Bangor pob lwc i Paul yn y dyfodol. (25 Hydref 2004)

TÔT: Rhifau 39 a 45. Dau enillydd (i'w gadarnhau) yn rhannu'r wobr o £1200.00, felly bydd jacpot wythnos nesaf yn ôl i £100.00.  Rhestr cyfan o'r rhifau a ddewiswyd eisoes, a rhestr o’r enillwyr, ar dudalen y TÔT  (24 Hydref 2004)

PRIF GÊM Y DIWRNOD: Mae’n gêm oddi cartref yn erbyn TNS, i’w chwarae ar 30 Hydref, wedi ei dewis fel prif gêm y diwrnod ar raglen Y Clwb Pêl-Droed ar S4C. Felly, dewch i lawr i’r Treflan, Llansantffraid, Sadwrn nesaf, a gwnewch eich hunain yn amlwg o flaen y camerâu yn codi hwyl i’r hogia’ - wedyn gwylio’r uchafbwyntiau ar y teledu, ynteu ar nos Sadwrn, neu’r ailddarllediad ar S4C Digidol (sianel 104) oddeuty 11.00 nos Lun. Agwedd nodweddiadol o’r gêm bydd bresenoldeb dyfarnwr o Gynghrair Yr Alban, Mr Callum Murray - rhan o gynllun cyfnewid arloesol dyfeisiwyd gan UGC a’u cymheiriaid yn Yr Alban. (23 Hydref 2004)

WEDI EI OHIRIO: Mae'n gêm yn erbyn Port Talbot, dylai wedi i gael ei chwarae ar 23 Hydref, wedi ei ohirio oherwydd tywydd drwg. (23 Hydref 2004)

RHEOLWR ENWOG: Gwelwyd un o reolwyr enwocaf pêl-droed Gymreig yn cael ei holi’n fyw o faes Ffordd Farrar ar raglen Wedi Saith S4C nos Fawrth diwethaf. Na - nid John Toshack, Brian Flynn, Gary Speed neu arall o’r sawl sydd yn cael eu trafod fel rheolwr nesaf ein time cenedlaethol - ac na, does dim rhaid i Peter Davenport, rheolwr cyfredol tîm Bangor poeni ychwaith. Y dyn dan sylw oedd Arthur Picton, neu’r actor John Pierce Jones, rheolwr tîm ffugiol Bryncoch, o’r rhaglen comedi Cmon Midffild! Darlledwyd y sgwrs i hybu rhaglen arbennig o’r gyfres, i’w ddarlledu dros Y Nadolig. (Hydref 22, 2004)

GWRTHWYNEBWYR YNG NGHWPAN CYMRU: Clwb Dinas Powyso Adran Gyntaf Cynghrair Cymru, bydd ein gwrthwynebwyr yn 3ydd rownd Cwpan Cymru, y gêm i'w chwarae ar Ddydd Sul 7 Tachwedd, cic gyntaf 2.00 pm - ac nid fel oedd wedi ei hysbysebu'n nghynt. Trechodd Dinas Powys gwrthwynebwyr o'r De, sef CPD Risca a Gelli yn 2ail rownd y gystadleuaeth. (22 Hydref 2004)

ACADEMI MENAI: Cymerodd CPD Dinas Bangor rhan mewn achlysur cyflwyno yn y coleg lleol Coleg Menai, fel rhan o fenter ar y cyd rhwng Y Clwb, Clwb Rygbi Llanelli a'r Coleg i adnabod a chefnogi chwaraewyr pêl-droed a rygbi mwyaf addawol y cylch. Ychwaneg o wybodaeth am Academi Menai ar dudalennau Academi/ieuenctid y wefan yma. (17 Hydref 2004)

Y CWPAN CENEDLAETHOL: Crwydriaid Cei Connah bydd ein gwrthwynebwyr yn ail rownd y gystadleuaeth yma, a allai fod yn broffidiol. Y gêm i'w chwarae ar Ffordd Farrar ar 9/10 Tachwedd, yr union ddyddiad i'w gadarnhau. (16 Hydref 2004)

CLWB 200: Mrs Roberts o Gaerwen yw'r enillydd am Fis Medi. Mae Mrs Roberts yn cipio gwobr o £227.50. Manylion o enillwyr blaenorol ar dudalen y Clwb 200. (16 Hydref 2004)

GLEISION AM DDIM: Ychwanegwyd at y dorf yn ein gêm ddiweddar yn erbyn Hwlffordd gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf o'r Brifysgol ac o Goleg Menai y derbyniodd tocynnau i'r gêm am ddim. Manteisiwyd ar y cynnig gan dros 70 o fyfyrwyr ac yn awr mae'r Clwb yn gobeithio y byddent yn mynychu'r gemau yn gyson (a thalu!). Dosbarthwyd y tocynnau trwy Adran Chwaraeon Coleg Menai ac yn Ffair y Glas y Brifysgol, lle oedd gan y Clwb hefyd stondin nwyddau (10 Hydref 2004)

SEINIAU STORMUS: Efallai bydd cefnogwyr wedi sylwi fod y gerddoriaeth cyn ein gêm yn erbyn Hwlffordd ac yn ystod yr egwyl yn ychydig mwy cyfoes na'r dewis (canol-y-ffordd braidd) arferol. Diolch felly  i Storm FMgorsaf radio'r Brifysgol a noddwyr y gêm arbennig honno. Esiampl arall o bartneriaeth y Clwb gyda'r Brifysgol oedd y trefniant gyda Storm FM - trefniant sydd wedi dod a chefnogaeth brwd i'r Clwb - a mwy nag ychydig o chwaraewyr dawnus hefyd dros y blynyddoedd diweddar. (10 Hydref 2004)

MYNNWCH FARGEINION AR-LEIN PENIGAMP A CHEFNOGWCH EIN CLWB: Rydym yn ddiweddar wedi ymaelodi mewn menter codi arian a all codi pres sylweddol i'r Clwb. Rydym wedi agor siop ar-lein www.buy.at/bangorcityfc sydd wedi cysylltu gyda gwefannau nifer o siopau mwyaf amlwg y stryd fawr ac mae CPD Dinas Bangor yn ennill comisiwn oddi wrthynt! Mae siopau megis Marks and Spencer, Amazon, Oddbins a lot mwy yn cymryd rhan. Mae grwpiau eraill yn ennill comisiwn o £2 ar gyfartaledd ar bob pryniant - a dylwn fedru gwneud tebyg. Felly, off a chi i siopa ar www.buy.at/bangorcityfc (3 Hydref 2004)

 
© 2004 Bangor City F.C.