Cartref
Croeso i'n Clwb
Prisiau
Newyddion
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
Siopa ar-lein gyda CPDB
TÔT wythnosol
Clwb 200

Dolenni

Dolenni pêl droed
Dolenni am Fangor
Cysylltwch â'r Clwb


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

Credwch hyn neu beidio, mae yna fywyd ym Mangor y tu hwnt i’r clwb pêl droed. Os ydych chi’n ymweld â’r ddinas, neu newydd symud yma i fyw, neu os hoffech chi fynd i rywle newydd, dilynwch y dolennau cyswllt isod. 

Os gwyddoch chi am unrhyw safleoedd sydd ar goll, ac os ydych chi’n teimlo y dylen ni eu cynnwys, rhowch wybod i ni a byddwn yn ystyried rhoi dolen gyswllt i mewn.

Ni fydd Clwb Pêl Droed Dinas Bangor yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Bangor Chronicle. Mae’r ‘Chronicle’ yn gefnogwr da i Glwb Bangor. Am y newyddion diweddaraf, a mwy o wybodaeth am ardal Bangor, ewch i wefan y ‘Chronicle’.

Bangor: historic city. Gwybodaeth leol gan Gyngor Gwynedd. Gwybodaeth am dwristiaeth a hamdden ym Mangor sy’n cynnwys atyniadau, gweithgareddau, seiclo, cerdded, golff, pysgota, digwyddiadau a llety.

BBC Wales North West Bangor life. Os ydych chi’n fyfyriwr, yn ymwelydd neu’n rhywun lleol, gobeithiwn y bydd yr arweiniad yma i ddinas prifysgol Bangor yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol i chi.

Clybiau a Chymdeithasau ym Mangor. Gallwch chwilio (yn ôl testun neu ardal) mynegai Cyngor Gwynedd i sefydliadau gwirfoddol yn ein Ddinas.

Diocese of Bangor. Mae Bangor yn ddinas gadeiriol. Ewch i’r wefan yma am newyddion a gwybodaeth am ochr ysbrydol y ddinas a’r ardal.

I'm a Bangor student. Mae'r safle yma yn wych i fyfyrwyr sydd yn newydd i Fangor, ond dyali unryw hen law hefyd cael hyd i wybodaeth a hwyl defnyddiol a difyr yma hefyd. Mae dolennau i drafnidiaeth lleol, digwyddiadau, safle ocsiwn ar gyfer myfyrwyr a  restr o siopau, tafarnau a bwytai y ddinas. Mae hefyd arweiniad i' unryw un sy'n mynny hel tafarnai - a mwy am yfed ar y dudalennau ar gyfer trefnu partiau! Pob lwc!

Knowhere Guide: inside information on Bangor. Gwybodaeth am Siopau Byrddau Sgelfrio, Lleoedd Byrddau Sgelfrio, Siopau Recordiau, Siopau Offerynnau Cerddorol, Siopau Dillad, Clybiau (Cerddoriaeth Ddawnsio), Lleoliadau Cerddoriaeth, Sinemas, Siopau Celf a Chrefft, Siopau Gemau, Siopau Beiciau, Siopau Cylchgronau, Siopau Papur, Bwyd, Tafarnau, Byscars, Diddanwyr Stryd, ‘Cringing Cult of Celebrity’ (trigolion a chyn-drigolion enwog.), Hoff Adeiladau, Adeiladau i’w Malu Nawr, Cafés a Siopau Coffi, Y Pethau Gorau, Y Pethau Gwaethaf, Y Pethau na Allwn Ni mo’u Rhoi yn Unman Arall, Dolennau Cyswllt Cysylltiedig, Clybiau a Chyfleusterau Chwaraeon. Ac mi gafodd y cyfan ei gyfrannu gan ddefnyddwyr Knowhere Guide. Felly mae’n hollol wir, yn tydy?

Matra. Gwefan Cymdeithas Trigolion Lleol.

Tour Wales: Bangor. Hanes y ddinas ac arweiniad i’w hatyniadau.

UWB. Gwefan Prifysgol Cymru Bangor

 Y Pier. Llun: BBC.

 Porth Penrhyn. Llun: BBC.

 Glanrafon. Llun: BBC.

 Y Gadeirlan. Llun: BBC.

 
© 2004 Bangor City F.C.