Cartref
Croeso i'n Clwb
Prisiau
Newyddion
Newyddion am ein stadiwm
Sut i gael hyd i ni
Hanes ein Clwb
Gemau/canlyniadau
Carfan tîm cyntaf
Academi/ieuenctid
Cym. Cefnogwyr
Noddi a hysbysebu
Siop y Clwb
Siopa ar-lein gyda CPDB
TÔT wythnosol
Clwb 200

Dolenni

Dolenni pêl droed
Dolenni am Fangor
Cysylltwch â'r Clwb


 

SIOPWCH AR-LEIN A CHEFNOGWCH CPD DINAS BANGOR!
CLICIWCH LABEL GOCH "BUY AT" ISLAW AR Y CHWITH A MYNNWCH FARGEINION GWYCH

Mae gan Glwb Dinas Bangor rai o’r cefnogwyr gorau ymhlith clybiau pêl droed Cymru. Dilynwch y dolennau cyswllt isod am safleoedd answyddogol y Clwb sy’n cael eu hadeiladau a’u cynnal gan gefnogwyr, ar gyfer cefnogwyr.

Os gwyddoch chi am unrhyw safleoedd sydd ar goll, ac os ydych chi’n teimlo y dylen ni eu cynnwys, rhowch wybod i ni a byddwn yn ystyried rhoi dolen gyswllt i mewn.

Ni fydd Clwb Pêl Droed Dinas Bangor yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol

Dolennau cyswllt am Glwb Dinas Bangor:

Bangor City Historical website. Popeth y gallech ddymuno ei wybod am hanes y Clwb, a lluniau archif.

Citizens Choice. Safle bywiog a chynhwysfawr gan gefnogwyr, yn cynnwys newyddion, barn, adroddiadau am gemau a llyfr gwesteion poblogaidd, sy’n cael ymweliadau gan gefnogwyr o bedwar ban y byd. Bron 150,000 o ymwelwyr – ac mae’r rhif yn tyfu.


Credwch hyn neu beidio, mae yna peldroed yng Nghyru y tu hwnt i Fangor. Dilynwch y dolennau cyswllt isod am y newyddion gorau a mwya diweddar am y byd pêl-droed yng Nghymru.

Os gwyddoch chi am unrhyw safleoedd sydd ar goll, ac os ydych chi’n teimlo y dylen ni eu cynnwys, rhowch wybod i ni a byddwn yn ystyried rhoi dolen gyswllt i mewn.

Ni fydd Clwb Pêl Droed Dinas Bangor yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol 

Dolennau cyswllt am bêl droed yng Nghymru

A470. Safle answyddogol i gefnogwyr o'r tîm genedlaethol.

Apêl Gôl Appeal. Sefydliad elusennol o gefnogwyr sydd yn ceisio helpu plant a phobl ifanc difreintiedig trwy hybu delwedd positif pêl droed Cymreig.

Ar y Marc. Wefan rhaglen wythosol pêl-droed Cymraeg (a Chymreig) BBC Radio Cymru

BBC Match of the Day Wales. Adolygiad y BBC o'r byd pêl droed Cymreig - gyda gemau, gwobrau a newyddlythyr ar-lein.

BBC Wales Welsh Premier news. Safle newyddion sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson.

Dragon Soccer. I gefnogwyr ein tîm cenedlaethol.

FAW Premier Cup. Safle swyddogol y gystadleuaeth hon sy’n cynnwys timau Cynghrair Cymru Premier, clybiau sy'n chwarae yng Nghynghrair Coca-Cola o Gymru, ac “alltudiaid”

FAW Trust. Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl Droed Cymru (FAW), sy’n gyfrifol am ddatblygu mwy o gyfleoedd i fechgyn a merched gymryd rhan mewn pêl droed a datblygu safonau chwarae yn y gêm yng Nghymru, er mwyn cefnogi llwyddiant y timau Cenedlaethol yn y dyfodol.

FAW. Safle swyddogol Cymdeithas Bêl Droed Cymru.

ICNorth Wales Football. Crynodeb o erthyglau am bêl droed yn y wasg genedlaethol a rhanbarthol (gan gynnwys newyddion am glybiau Prif Gynghrair Cymru) yng Ngogledd Cymru.

Welsh Football Magazine. “Llais annibynnol pêl-droed yng Nghymru”. Safle ardderchog a chynhwysfawr, yn cynnwys newyddion, barn a’r casgliad gorau o ddolennau cyswllt â safleoedd pêl-droed Cymreig eraill.

Welsh Premier group. Gwe-grŵp a rhestr bostioYahoo. Fforwm rhyngweithiol bywiog iawn.

Welsh Premier League. Safle swyddogol y Gynghrair

Welsh Premier. Safle answyddogol (ond un da iawn) sy’n ymdrin â phob agwedd ar ein cynghrair genedlaethol.

Welsh Premier League. Safle answyddogol arall - un da gyda lluniau campus hefyd.

 Bangor yn erbyn Aberystwyth 2003 - 4. Llun: www.sportpixs.co.uk

 Cefnogwyr Bangor yn dangos ei liwiau. Llun: HJP

 Dick Rigby, cefnogwr Bangor, gyda rhai cefnogwyr ifan o Riwmania, 2004. Llun: HJP

 Stondin CPD Dinas Bangor yn Ffair Nadolig Y Faenol, 2004. Llun: HJP

 
© 2004 Bangor City F.C.