Latest News
Tweet

 
Bangor University Vice-Chancellor, Professor John G Hughes and Bangor City FC Chairman, Dilwyn JonesBangor University and Bangor City Football Club are celebrating the launch of a new all weather pitch project that will bring together students and the local community next year.
 
Currently under construction at Bangor City’s Nantporth ground, the new third-generation artificial pitch will be home to both Bangor University student teams and a host of community clubs from September.
 
Jointly funded by the Football Association of Wales, Bangor University, Sport Wales and Bangor City Council, the floodlit 3G pitch will ensure that a large number of junior and senior clubs can keep training, whatever the weather throughout the winter months. 
 
Construction commenced on the 16th of April and will take approximately 14 weeks to complete, meaning the facility will be open in time for the 2014-15 football season. 
 
Speaking about the project, Bangor University Sport Director Richard Bennett said:
 
“The opportunity to work with Bangor City and the FAW on the construction of long-pile all weather pitch was an excellent opportunity to not only work with our community partners but also to ensure that we give our students the best training facilities all year round.  With this facility we can start to extend our offer to students to provide more recreational including recreational 5-a-side leagues”
 
Dilwyn Jones, Chairman of Bangor City FC said:
 
“We are very grateful for the Universities substantial contribution to this project, without whom it wouldn’t have been possible to secure funding from the FAW.  With all parties working together we can now expand our junior and women’s football schemes as well as providing a training facility for a range of local clubs”

Image: left-  Bangor University Vice-Chancellor, Professor John G Hughes and Bangor City FC Chairman, Dilwyn Jones, with University student Football Team members checking out the site of the new 3G pitch at Nantporth.

 

Bangor yn dathlu cae chwarae pob tywydd i fyfyrwyr a'r gymuned leol

Mae Prifysgol Bangor a Chlwb Pêl-droed Dinas Bangor yn dathlu lansio project cae chwarae pob tywydd a fydd yn dod â myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd flwyddyn nesaf.

Mae'r cae artiffisial trydedd genhedlaeth yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd ar faes Nantporth clwb Dinas Bangor a bydd yn gartref i dimau myfyrwyr Prifysgol Bangor a nifer o glybiau cymunedol o fis Medi ymlaen.

Mae'r cae chwarae 3G â llifoleuadau yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru, Prifysgol Bangor, Chwaraeon Cymru a Chyngor Dinas Bangor, a bydd yn  sicrhau bod nifer o glybiau ieuenctid ac oedolion yn gallu parhau i ymarfer trwy fisoedd y gaeaf, beth bynnag fo'r tywydd.  

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar 16 Ebrill a bydd yn cymryd oddeutu  14 wythnos i'w gwblhau, gan olygu y bydd wedi’i gwblhau mewn pryd i dymor pêl-droed 2014-15. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Chwaraeon Prifysgol Bangor, Richard Bennett, wrth drafod y project:

"Roedd y cyfle i weithio gyda Dinas Bangor a Chymdeithas Bêl-droed Cymru ar y gwaith o adeiladu cae ceden hir pob tywydd yn gyfle rhagorol nid yn unig i weithio gyda'n partneriaid yn y gymuned ond hefyd i sicrhau ein bod yn cynnig y cyfleusterau gorau trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr. Gyda'r cyfleuster hwn gallwn ddechrau cynnig mwy o gyfleoedd hamdden i fyfyrwyr gan gynnwys cynghreiriau 5-bob-ochr."

Dywedodd Dilwyn Jones, Cadeirydd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor

"Rydym yn ddiolchgar iawn am gyfraniad sylweddol y Brifysgol at y project hwn, ni fuasai wedi bod yn bosib sicrhau cyllido gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru hebddo. Gyda'r holl bartïon yn gweithio gyda'i gilydd gallwn yn awr ehangu ein cynlluniau pêl-droed ieuenctid a phêl-droed merched yn ogystal â darparu cyfleusterau ymarfer ar gyfer amryw o glybiau lleol". 

lluniau: Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes a Cadeirydd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Dilwyn Hughes efo rhai aelodau tîmau pêl-droed y Brifysgol yn ymweld â'r safle cae chwarae newydd.